ŽIVOTOPIS

Narodil jsem se 2. března 1824 v Litomyšli. Můj tatínek František Smetana, byl nájemce litomyšlského zámeckého pivovaru. Moje maminka Barbora Lynková byla tatínkovou 3. manželkou. Když jsem se narodil, měl jsem 6 sester. K nim v Litomyšli později přibylo ještě dalších 6 sourozenců. Tatínek byl dost podnikavý a zámožný člověk, který nám zajistil vysokou životní úroveň a dobré společenské postavení.

Už od malička jsem měl vášeň pro hudbu. Již v 5 letech jsem uměl hrát na housle a začal jsem se učit hrát na klavír. Přestěhovali jsme se do Jindřichova Hradce. V 6 letech jsem začal skládat hudbu. Chodil jsem do školy a hrál si s kamarády, a když mi bylo 10 let, vybouchla mi do obličeje láhev se střelným prachem a na chvíli jsem ohluchl. Studoval jsem na gymnáziu v Plzni. To mě moc nebavilo, věnoval jsem se spíše hudbě. Po maturitě jsem odešel do Prahy, kde jsem se stal učitelem hudby. V této době jsem začal komponovat své první skladby.

V roce 1848 jsem založil svou hudební školu a oženil se se svou první ženou Kateřinou Kolářovou. V letech 1856-1861 jsem žil ve švédském Göteborgu, kde jsem komponoval další polky a řídil koncerty klasické hudby. Při návratu do Čech v roce 1859 mi umřela první žena. V Čechách jsem často bydlel v Obříství, kde jsem se v roce 1860 podruhé oženil s Barborou („Betty“) Ferdinandovou. Potom jsem se ještě na rok vrátil do Švédska. Po návratu zpět jsem se ucházel o místo ředitele pražské konzervatoře, ale marně. Potýkal jsem se s finančními problémy.

Úspěch mi zajistilo až uvedení oper Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta. Díky tomu jsem se stal dirigentem orchestru Prozatímního divadla. V létě 1874 jsem ztratil sluch ve svém pravém uchu a na podzim tohoto roku jsem ztratil sluch úplně. Hluchota mě nezlomila a komponoval jsem dál.

Během svého života jsem toho mnoho prožil. Dnes jsem proslavený jako významný hudební skladatel známý především cyklem symfonických básní Má vlast, které jsem komponoval již ohluchlý, a také operami: Braniboři v Čechách (1862–1863, premiéra 1866), Prodaná nevěsta (1864–1866, premiéra 1866), Dalibor (1866–1867, premiéra 1868), Libuše (1869–1872, premiéra 1881), Dvě vdovy (1873–1874, premiéra 1874), Hubička (1875–1876, premiéra 1876), Tajemství (1877–1878, premiéra 1878), Čertova stěna (1880, premiéra 1882), Viola – jen fragment (1872–1884).

Zemřel jsem 12.5.1884 ve věku 60 let, ale moje hudba žije dál a dodnes je považována za jedno z nejvýznamnějších děl české hudební historie.

dcery

polka

obrozenci

libuše

švédsko

hluchota

klavír