Jak to všechno začalo

Přečti si úvod do příběhu

dcery

polka

obrozenci

libuše

švédsko

hluchota

klavír